Wednesday, August 7, 2013

Shayed aik ye bhi muhabbat ka atal qanoon hai

Shayed aik ye bhi muhabbat ka atal qanoon hai
Dushmani shiddat se ho jati hai yaraney k bad...!

No comments:

Popular Posts