Tuesday, August 20, 2013

ek pal ho ga faqat deed ka, jiss ki khatir

ek pal ho ga faqat deed ka, jiss ki khatir
main ne sadion ko teri rah-e-guzar par rakha

No comments:

Popular Posts