Tuesday, August 20, 2013

Qafilay rait hoey dasht-e-junoon mein kitnay

Qafilay rait hoey dasht-e-junoon mein kitnay
Phir bhi awara Mizajoun ka safar jaari hai.

No comments:

Popular Posts