Tuesday, August 20, 2013

Maar do jaan se koi gham nahi par yeh saza mat do

 Maar do jaan se koi gham nahi par yeh saza mat do
K humare samne beth kar hum ko tum ajnabi se laggo

No comments:

Popular Posts