Thursday, November 7, 2013

Bohat se raaz chupey hain teri ankhon mein

Bohat se raaz chupey hain teri ankhon mein
Nazar milaaon aur mujhe ko raaz’dan kar lo..

No comments:

Popular Posts