Thursday, November 7, 2013

Tu samajhta hai juda khud ko agar mujh se milna to phir

Tu samajhta hai juda khud ko agar mujh se milna to phir
Sainkron se zarab day kar gin ye mere raat din

No comments:

Popular Posts