Thursday, November 7, 2013

Saqi Mujhe Sharab Ki Tohmat Nahin Qabool

Saqi Mujhe Sharab Ki Tohmat Nahin Qabool
Mujh Ko Teri Nigah Ka Ilzaam Chahiye

No comments:

Popular Posts