Thursday, November 7, 2013

Toot jain ke pighal jain mere kachay gharay

Toot jain ke pighal jain mere kachay gharay
Tuje ko main dekhon ke ye aag ka darya dekho

No comments:

Popular Posts