Saturday, August 17, 2013

Dastak bhi de raha hoon to khali makaan per

Dastak bhi de raha hoon to khali makan per
Aur muntazir bhi hun k abhi ayegi sadaa!!

No comments:

Popular Posts