Saturday, August 17, 2013

Phir yoon huwa keh dard ki lazzat bhi chin gayi

Phir yon huwa keh dard ki lazzat bhi chin gayi
Ik shakhs moom se mujhe pathar bana giya..!

No comments:

Popular Posts