Tuesday, August 13, 2013

Din Dhal Gaya Suraj Ka Kahin Naam Nahi Hai

Din Dhal Gaya Suraj Ka Kahin Naam Nahi Hai
Aye Wada Shikan Kiya Ab Bhi teri Sham Nahi Hai???

No comments:

Popular Posts