Monday, August 19, 2013

Shajar tab he lagana jab Zameenon ko Parakh Lena

Shajar tab he lagana jab Zameenon ko Parakh Lena
Har ek Mitti ki Fitrat mein Wafadari Nahi hoti

No comments:

Popular Posts