Thursday, August 15, 2013

Her shab wo mere khabon mein chala aata hai

Her shab wo mere khabon mein chala aata hai
Khwahish hai jis se mujhe haqiqat main milne ki

No comments:

Popular Posts