Thursday, August 15, 2013

Ye Muhabat Bhi aik Nayki Hai

Ye Muhabat Bhi aik Nayki Hai
Chalo Darya Mein Dal Aatay Hein...

No comments:

Popular Posts