Thursday, August 15, 2013

Mera Afsurda Chehra Isliye Bhi Zard Rehta hai

Mera Afsurda Chehra Isliye Bhi Zard Rehta hai
Mujhe Apne Ilawa Bhi Kisi Ka Dard Rehta Hai

No comments:

Popular Posts