Wednesday, January 18, 2012

Apni Zindagi Bhi Us Chand Ki Manid Hai

Apni Zindagi Bhi Us Chand Ki Manid Hai
Jo Khubsurat To Dekhta Hai Magar Hai Bohat Akela

No comments:

Popular Posts