Wednesday, January 18, 2012

Gulabon ko bhi Nahi aya Abhi Tak Is Tarhan Khilna

Gulabon ko bhi Nahi aya Abhi Tak Is Tarhan Khilna
Subha Ko Jis Tarhan Wo Neend Se Be'Daar Hata Hai

No comments:

Popular Posts