Wednesday, January 18, 2012

her shab wo mere khabon mein chala aata hai

her shab wo mere khabon mein chala aata hai
faraz
khwahish hai jis sey mujhe haqiqat main milne ki

No comments:

Popular Posts