Wednesday, January 18, 2012

Shikway Shikayaton ki Nahi Ye Zarf Zarf

Shikway Shikayaton ki Nahi Ye Zarf Zarf Ki Baat Hai
Tere Vehm_O_Gumaan Mein Bhi Ham Nahi Aur TU Lafz Lafz Hamain Yaad Hai

No comments:

Popular Posts