Saturday, November 17, 2012

Aik naqsh bhi idhar se udhar na honey paaya

Aik naqsh bhi idhar se udhar na honey paaya
Main jaisa tumhien mila tha,mujhe waisa khud se juda kar

No comments:

Popular Posts