Saturday, November 17, 2012

Khuda Rakhe Mohabbat Ke Liye Aabaad Dono Ghar

Khuda Rakhe Mohabbat Ke Liye Aabaad Dono Ghar
Main Unke Dil Main Rahta Hoon woh Mere Dil Main Rahte Hain

No comments:

Popular Posts