Saturday, November 17, 2012

Halat Se Lagta Hai Tera Apna Tha Koi

Halat Se Lagta Hai Tera Apna Tha Koi
Itni Sangdili Se Barbaad Koi Ghair Nahi Karta

No comments:

Popular Posts