Saturday, January 7, 2012

Kai barson se aisa hai

Kai barson se aisa hai .......
K ek weeraan rasta ......
Jo barson se .......
Humare beech haiyal hai ....
Anna k khoon mein lipti ......
Wo ek janib khari hai or ........
Anna k khoon mein lipta ........
Ussi weeraan raste k kinare .......
doosri janib na janay kitne barson se ........
Akela main khara hoon ..........

No comments:

Popular Posts