Saturday, January 7, 2012

mujhay ik baat kehni hai

mujhay ik baat kehni hai
jo tum hotay ho mujh se door
udasi ki siyaah chaaddar
na janay kis tarah, kiyunkar
mere sir per
kahin se aan girti hai

No comments:

Popular Posts