Friday, November 2, 2012

Haami bhi na thay munkir-e- Ghalib bhi nahi thay

Haami bhi na thay munkir-e- Ghalib bhi nahi thay
hum ehl-e-tazabzub kisi janib bhi nahi thay!!

iss bar bhi Duniya ney Hadaf Hum ko bnaya!
iss bar to hum Shah k msahib bhi nahi thay

Baich aye sir-e-Qariya-e-zar jo Bahr-e-pindaar
Jo Daam miley aisey munasib bhi nahi thay !!!!

mati ki muhabat mein hum aashufta siron ney
wo qurz utarey hein k wajib bhi nahi thay!!

lo deti hoi raat, sukhan kerta hoa din !!!!!
sab uss k liey, jis se mukhatib bhi nahi thay

No comments:

Popular Posts